Wie ben ik?             Waarvoor kunt u bij ons terecht?             Projecten             Werk competenties             Contact             Home


 • Ontwerp-, bestek-, werk- en revisietekeningen verzorgen
 • Tijdig en compleet indienen van alle benodigde vergunningen
 • Overleg voeren met verschillende partijen en in een verslag vastleggen (gemeente, opdrachtgevers, adviseurs en uitvoerende partijen)
 • Offertes/rapporten opvragen externe partijen (asbestrapport, akoestisch rapport)
 • Maken van kleuren- en materialenstaat
 • Maken van afwerkstaat met afwerkcoderingen
 • Controleren en bijhouden van meer- en minderwerk
 • Het bewaken van interne en externe budgetten
 • Controleren door derden gemaakte tekeningen
 • Opstellen planvoorbereiding van het onderhanden zijnde project
 • Aansturen en controleren van bestekken
 • Aansturen en controleren van gemaakte ramingen
 • Administreren en archiveren van projectinformatie
 • Bijhouden van productinformatie/documentatie en vakliteratuur
 • Kwaliteit van het eigen tekenwerk volgens de opgestelde bureaunormen
 • Tijdig leveren van de benodigde tekeningen
 • Bijhouden en verstrekken van tekenlijsten

Talenkennis
 • Fries in woord en geschrift
 • Nederlands in woord en geschrift
 • Engels in woord en geschrift
 • Duits in woord en geschrift

 • Tekenprogramma’s
 • REVIT 3D Architecture 2009-2012
 • Arris 9.1
 • Autocad

 • DNR | © 2021 Albert-Dirk Talsma / StudioSmids / HD-Studio