Wie ben ik?             Waarvoor kunt u bij ons terecht?             Projecten             Werk competenties             Contact             Home


 • Schets- en ontwerptekeningen
 • Voorlopige en definitieve digitale ontwerpen
 • Tekenwerk t.b.v. omgevingsvergunning
 • Aanvraag omgevingsvergunning
 • Bestektekeningen
 • Werktekeningen
 • Revisietekeningen
 • Ondersteuning architectenbureaus en tekenbureaus
 • Aanvraag bestemmingsplanwijziging
 • Digitaliseren analoge tekeningen
 • Inmeten en digitaliseren bestaande panden
 • Esthetisch toezicht tijdens uitvoering
 • Begeleiding bij keuze aannemer
 • Begeleiding tijdens oplevering
 • Verzorgen EPC, daglicht, ventilatieberekeningen
 • Verzorgen statische berekeningen
 • Verzorgen sonderingsrapport
 • Verzorgen rapport verkennend milieukundig bodemonderzoek
 • Verzorgen rapport asbestinventarisatie • DNR | © 2021 Albert-Dirk Talsma / StudioSmids / HD-Studio